Науково-дослідна лабораторія

 ЕКОЛОГІЇ ТА БІОТЕХНОЛОГІЇ

 Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

Теоретичні положення та практичні результати роботи використовуються при читанні навчальних курсів “Біотехнологія”, “Цитологія”, “Молекулярна генетика”, “Загальна екологія”, “Екологія рослин”, “Біологічні основи охорони природи” у ТНПУ та інших ВНЗ. Результати досліджень використані при підготовці навчальних посібників і методичних рекомендацій для студентів біологічних і екологічних спеціальностей вищих навчальних закладів: “Цитологія”, “Біологічні основи охорони природи”, “Методи екологічних досліджень”, “Екологія людини”, Практикум з «Екології людини»“Вступ до екології”, “Основи екології”, “Лабораторний практикум з біотехнології”, “Лабораторний практикум із загальної екології”, “Методичні рекомендації для лабораторно-практичних занять з цитології” та інші.

Головна

Партнери