Науково-дослідна лабораторія

 ЕКОЛОГІЇ ТА БІОТЕХНОЛОГІЇ

 Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

Лабораторія екології та біотехнології створена у лютому 1991 року при Тернопільському державному педагогічному інституті спільно з Інститутом клітинної біології та генетичної інженерії АН УРСР і Центральним республіканським ботанічним садом АН УРСР / Наказ №10/3/8 від 06. 02. 1991 р.

Ініціатором створення лабораторії була к.б.н., доцент кафедри ботаніки Трофим'як (Калиняк) Тетяна Богданівна, яка очолила лабораторію і перебувала на посаді завідувача лабораторії з 1991 р. по 1997 р. З 1998 р. і по сьогоднішній день завідувачем лабораторії є д.б.н., прфесор Дробик Надія Михайлівна.
На базі лабораторії виконуються держбюджетні наукові теми та науково-технічні проекти. Зокрема, за період 1991-2011 року завершено п'ять держбюджетних тем та п'ять науково-технічних проектів. Розпочато виконання ще однієї держбюджетної теми.

Історія становлення

Партнери